Nasıl yapacaksan öyle planla, nasıl planladı isen öyle yap

Osman İshakoğlu’nun İnşaat Zirvesinde yaptığı “Doğru Planlama ile Başarı Projeler” konuşmasından slaytlar:

Okumaya devam et

Doğru Takımın Temeli: Güven

Sevgili Birol Kalpaklı, takım olmadan hiçbir şey olamayacağımızı bu kadar kısa süre içinde o sana özel üslubun ile öylesine güzel anlattın ki konuşman hiç bitmesin diye hep saatimi kontrol ediyordum 😊 Roman tadındaki bir sunumu hikaye formatında bir sunuma çevirmenin ne denli zor olduğunu çok iyi biliyorum. 😊 Bu konunun yarım saat değil de tüm günlük bir eğitim olarak verilmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum.

IQ (zeka düzeyi) bizi sadece okuldan mezun ediyor, EQ (duygusal zeka) ise bizi hayatta başarılı kılıyor. Birol Kalpaklı, İnşaat Zirvesi’nden

İnşaat Projelerinde Karlılığı Nasıl Arttırabilirsiniz?

insaat-sektorunde-proje-karliligini-artirma-etkin-santiye-ve-maliyet-yonetimi-kriterleri-zirvesi-1

Taahhüt projelerinin birinci hedefinin karlılık olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak son yıllarda rekabetin sertleşmesi ile birlikte inşaat projelerinde karların ciddi oranlarda düştüğünü gözlemliyoruz. Artık kar eskiden olduğu gibi sadece ucuz malzeme, işçilik ve ekipman temini ile sağlanmıyor. Bizi karlılığa götüren yol, projenin tüm ekip tarafından içselleştirilip, beraberinde doğru bir proje yönetiminin uygulanmasından geçiyor. Proje, zaman, maliyet, tasarım, kalite, sözleşme, insan kaynağı, iş sağlığı-çevre güvenliği gibi alt segmentlerin doğru yönetilmesi ile istenen karlılığa ulaşabiliyor ancak.

20 yıl öncesinde bu kavramların çoğunun isimlerini bile duymadığımızı düşünürsek bugün inşaat sektörünün büyük bir dönüşüm yaşadığını söyleyebiliriz. Çok net görülmektedir ki, bu dönüşüme en hızlı şekilde ayak uyduranlar ayakta kalıp büyümeye devam ederlerken, bu değişimi yakalayamayanlar kısa süre içinde unutulup kaybolacaklardır.

İşte bu zirvede inşaat sektörünün gelişen ve yeni yüzünü konusunda uzman 10 konuşmacıdan dinleme fırsatını bulup, sonrasında iş yapım metodlarınızı farklı bir bakış açısı ile değerlendirme imkanı bulabileceksiniz. Planlama, Sözleşme Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Şantiye Organizasyonu, Takım Yönetimi, Taşeron Yönetimi, Yapısal Tasarım, İnovasyon kavramlarına yaklaşımınızı değiştirecek bu zirveye sizleri de bekliyoruz.

Detaylı bilgi için cem@cemkafadar.com

İnşaat sektörünün yapısal sorunları


İnşaat sektörü, klişeleşmiş deyimle ekonominin lokomotif sektörü. Gerek yurtiçi, gerekse yurtdışında istihdam sağlaması, çok sayıda alt sanayiyi canlı tutması, yurt dışında milyarlarca dolarlık işler yapan firmalarımız, tüm bunlar kulağa çok hoş geliyor. Ancak sektörün çalışan kalitesine baktığınızda üst düzeyinden yeni mezununa durum çok iç açıcı değil. Firmaların kendilerini yenileme ve inovasyon çalışmaları derseniz ortaya çıkan tablo daha da iç karartıcı. Tüm eğitimlere ve yeniliklere aşırı direnç, “icat çıkarma, eski köye yeni adet getirme” anlayışı tüm sektöre sinmiş durumda ve kimsenin de bu anlayıştan kurtulmaya yönelik bir çabası ya da rahatsızlığı yok. Muhtemelen Z Kuşağı doğumlular yönetici pozisyonlarına geldiklerinde aldıkları bu kötü mirası rehabilite etmeye başlayacaklar.

Geçtiğimiz günlerde dostum Emrah Mazıcı ile inşaat sektörünün neden dünya ölçeğinde istenen düzeyde gelişme sağlamadığı üzerine sohbet ederken sektörün yapısal sorunlarını bir çırpıda çok güzel özetledi. Benim de önemsediğim bu 8 sorunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Sermaye kaynağının çeşitlenmemesi. Arabesk bir özelliğe sahip olması

Kurallı / regülatif bir yapımızın olmayışı

Emek yoğun olmasına rağmen, insana değer verilmemesi

Şantiyelerin yarı askerlik kültürü nedeniyle feodal bir düzende yürümesi

İnşaatı sektörünün büyümenin lokomotifi olmasına ragmen sadece rant bazlı kalması

Akademi, sivil toplum, sermaye grupları ve kamunun bu konuya ortak el atmayışı,

Türk insanının hızlı ve girişimci genlerinin inşaat sektöründe vur-kaç mantığına dönüşüp sektörün olması gerektiği kadar kurumsallaşamaması

Yenilikçi Geleneksellik yerine Akılsız Muhafazakarlık’ın hakim oluşu

Bir İnşaat Mühendisi öğrencisine tavsiyelerim

Klişe olacak ama her şeyden önce kendine yatırım yap. Sadece iyi bir İnşaat Mühendisi olmaya değil, iyi bir yönetici, iyi bir insan olmaya çalış. Çok iyi bir gözlemci ol, gözlediklerinden iyi sentezler yapabilecek şekilde kendini geliştir. Kültürü, sanatı hayatının içine kat, heyecanını hiç kaybetme…

İnşaat Mühendisleri Odası’ndaki seminerim sonrası

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde verdiğim “Baş Ağrıtmayacak Bir Şantiye Organizasyonunu Nasıl Kurarsınız?- Çalışanların Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik İpuçları” Seminerimden. Harika bir katılım oldu, gelen herkese teşekkür ederim.

Okumaya devam et

Bir Projede Planlama ile Neleri Yönetebiliriz?

blog

 • İdari ve taşeron sözleşmeleri
 • Taşeron imalatları
 • Malzeme tedariği ve kullanımı
 • İşçilik tedariği ve kullanımı
 • Ekipman tedariği ve kullanımı
 • Teknik eleman tedariği
 • Gelir yönetimi
 • Bütçe, Maliyet Yönetimi
 • Dizayn Yönetimi
 • Sonuç olarak projenin bütününü yönetebiliriz

Taşeron (Uzman Ekip) Sözleşmeleri Hazırlanırken Öncelikle Dikkat Edilecek Hususlar

daesh-rascvet-idei-pochemu-nado-pooshryat-tvorcheskii-podhod-v-rabote

 • Taşeron (UE) Sözleşmeleri hazırlanmadan önce işveren ile yapılan sözleşme iyice analiz edilmelidir.
 • İşveren ile yapılan sözleşmenin sorumlulukları Taşeron (UE) sözleşmelerine de yansıtılmalıdır.
 • Bu mukayese iyi yapılamadığı için taşerona (UE’e) eksik iş ihale edilir ve çoğunlukla ilave maliyetle bu ek iş yaptırılır
 • Bir taşeronun (UE’in) diğer taşerona (UE’e) iş teslimi milestone olarak iş programında tanımlanmalıdır.
 • Bu milestone’lar bir çok işe (FS) veya (SS + Lag) olarak bağlanmalıdır.
 • Genelde biz iş programlarını işlerin birbirine bağlanması olarak algılar, önemli tarihleri milestone olarak diğer aktivitelere bağlamayı sevmeyiz.

Şantiyelerde ortak hedefler ve bireysel hedefler nasıl takip edilmeli?

 • Organizasyonda yer alan her birey, projenin genel hedeflerini ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için kendilerine düşen payı (bireysel hedefleri) bilmelidir.
 • Tüm çalışanlar hedeflere içtenlikle inanmalı, sahte görüş birliği olmamalıdır
 • Misyon ve hedefin içselleştirilmesi için ara ara toplantılar yapılmalı
 • Mevcut toplantıların sonlarında misyon ve hedefler hatırlatılmalı
 • Çalışanlar ne için çalıştıklarını bilirlerse motivasyonları da daha yüksek olacaktır.
 • Özellikle çalışanların içsel motivasyonlarının yüksek olması sağlanırsa verimlilik de artacaktır.
 • Ekip hedefe kitlenmeli ve hedef ölçülebilir olmalı
 • Tribüne oynayanlara prim verilmemelidir
 • Kademeli ara hedefler oluşturulmalıdır
 • Her projede iş sonu için zaman, maliyet, bütçe, kalite, İSG Hedefleri vardır. Ara dönemler için de iş programına bağlı hedefler oluşturulmalıdır