Alt yüklenicilerin fiyat artış taleplerinin ne derece gerçekçi olduğunu nasıl anlayabiliriz?

CEO - Mühendis - Danışman ilişkisi
Fiyat artış taleplerinin ne denli gerçekçi olduğunu anlamanın en basit yolu, teklif aşamasında alt yükleniciden fiyat isterken, bu fiyatları analizleri ile birlikte istemektir.
Elimizde doğru bir analiz varsa, fiyat artış talebinin değerlendirmesini rahatlıkla yapabiliriz.
Aksi durumda fiyat artış pazarlığı, pazar esnafı ile yaptığımız herhangi bir teknik veriye dayanmayan bir pazarlık haline gelecektir.
Gerek alt yüklenici yönetiminde öncelikle nelere dikkat edilmesi gerektiğini, gerek ise şantiyede yaşadığımız sorunlarla nasıl başa çıkabileceğimize ilişkin çözüm önerilerimi Udemy Platformunda yayınlanan Şantiye Yönetimi derslerimde detaylı olarak anlattım. Tüm derslerime aşağıdaki adresten %60’ın üzerinde bir indirimle ulaşabilirsiniz.

Alt yüklenici yönetiminde yaşanan ana sorunlar nelerdir?

img_6770
Alt yüklenici yönetiminde yaşanan ana sorunlar nelerdir?
·     Sözleşmelerdeki belirsizlikler
·     Yapım Yöntem Metodu (Method Of Statement) ile ilgili belirsizlikler
·     Alt yüklenicinin işe geç başlaması
·     Personel, malzeme, ekipman, kaynak yetersizlikleri
·     Hakedişlerin gerçek değerleri yansıtmaması, yapılmayan işlerin hakedişe girmesi
·     Fiyat artış talepleri
·     İmalatın kalitesi
·     İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulmaması
·     Malzeme zayiatları
·     Malzeme ve ekipmanlara verdiği zararlar
·     Ödeme gecikmelerinden kaynaklanan sıkıntılar
Bu sorunlarla nasıl başa çıkabileceğimizi Udemy Platformunda yayınlanan Şantiye Yönetimi derslerimde detaylı olarak anlattım. Tüm derslerime aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

Taşeron (Uzman Ekip) Sözleşmeleri Hazırlanırken Öncelikle Dikkat Edilecek Hususlar

daesh-rascvet-idei-pochemu-nado-pooshryat-tvorcheskii-podhod-v-rabote

 • Taşeron (UE) Sözleşmeleri hazırlanmadan önce işveren ile yapılan sözleşme iyice analiz edilmelidir.
 • İşveren ile yapılan sözleşmenin sorumlulukları Taşeron (UE) sözleşmelerine de yansıtılmalıdır.
 • Bu mukayese iyi yapılamadığı için taşerona (UE’e) eksik iş ihale edilir ve çoğunlukla ilave maliyetle bu ek iş yaptırılır
 • Bir taşeronun (UE’in) diğer taşerona (UE’e) iş teslimi milestone olarak iş programında tanımlanmalıdır.
 • Bu milestone’lar bir çok işe (FS) veya (SS + Lag) olarak bağlanmalıdır.
 • Genelde biz iş programlarını işlerin birbirine bağlanması olarak algılar, önemli tarihleri milestone olarak diğer aktivitelere bağlamayı sevmeyiz.

Taşerondan (Uzman Ekipten) Teklif İsterken Öncelikle Dikkat Edilecek Hususlar

alt yüklenici raporu

 • Sağlıklı teklif değerlendirmesi için birim fiyat analizleri önceden yapılmalı ve taşeronlardan da (UE’lerden de) istenmelidir.
 • Bu şekilde taşeronun (UE’in) işi iyi anlayıp anlayamadığı ve analiz edebilme becerisi de bir ölçüde anlaşılmış olacaktır.
 • Taşeronun (UE’in) işin başına koyacağı yönetici ile teklif aşamasında tanışılmalı, o kişinin o işin altından kalkıp kalkamayacağı değerlendirilmelidir.
 • Kilit personelin CV’leri istenmelidir.
 • Taşeronlar (UE’ler) maliyet ve piyasa fiyatlarının altına inme konusunda zorlanmamalıdır
 • İhale edilen işin maliyeti bütçe fiyatlarına göre mukayese edilmelidir

Taşeron (Uzman Ekip) Tedariğinde Öncelikle Nelere Dikkat Edilmeli?

Demir işçileri

 • Taşeron (UE) Tedarik Programında Olması Gerekenler

–İş ne zaman ihaleye çıkacak?

–Ne zaman sonuçlanacak?

–İhale edilen iş hangi işleri etkiliyor?

 • Taşeron (UE) Programı, Ana İş Programı ile bağlantılı olmalı
 • Taşeron Tedarik Programındaki tarihler iş programında milestone olarak gösterilmeli ve diğer aktivitelerle mutlaka bağlanmalı
 • Birbiri ile ilgili işler olabildiğince aynı paket altında toplanarak aynı Taşerona (UE’e ) ihale edilmelidir
 • Çok Taşeron (UE) her zaman için iş koordinasyonunu zorlaştırır.

Taşeron yönetiminde sorunlar yaşamamak için neler yapılmalı?

•Sözleşme ve eki teknik şartnamelerde her şey net tanımlanmalı

•Sözleşme teminatlar ve yaptırımlar açışından sıkı tutulmalı, açık noktalar olmamalı

•İşin yapımı sırasında karşılaşılacak olumsuzluklar için yaptırımlar sözleşmede iyi tanımlanmalı

•İşin takibine yönelik raporlama ve periyodik toplantı sistematiği işin başında iyi kurgulanmalı

•Taşeronlardan iş takibine yönelik isteyeceklerimiz net olarak belirlenmeli

Taşeron Yönetiminde en çok hangi konularda sorunlar yaşanıyor?

•Sözleşme belirsizlikleri

•Yapım Yöntem Metodu ile ilgili belirsizlikler

•İşe geç başlama

•Personel, malzeme, ekipman, kaynak yetersizlikleri

•Hakedişlerin şişirilmesi

•Fiyat artış talepleri

•İmalatın kalitesi

•İSG kurallarına uymama

•Malzeme zaiyatları

•Malzeme ve ekipmanlara verdiği zararlar