Taşeronu Yönetemezseniz Taşeron Sizi Yönetir :)

İnşaat Mühendisleri Odası Istanbul Şubesindeki “İnşaat Projelerinde Başarılı Bir Taşeron Yönetimi Nasıl Yapılır?” konulu seminerim geniş bir katılımla, keyifli ve interaktif bir ortamda gerçekleşti. Seminer için davet eden İMO İstanbul Şubesi Yönetim Kuruluna ve tüm katılımcılara çok teşekkür ederim

Taşeronu (Yükleniciyi) Yönetmek mi, Taşeron Tarafından Yönetilmek mi?

taseron-yonetimi

07 Aralık Çarşamba akşamı Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesi’ndeki “Yapım Yönetim” dersimin konusu “Taşeronu (Yükleniciyi) Yönetmek mi, Taşeron Tarafından Yönetilmek mi? – İnşaat Projelerinde Başarılı Bir Taşeron Yönetimi Nasıl Yapılır?”

Siz de benim gibi parayı da, öfkeyi de, ilişkileri de, taşeronu da doğru yönetemezseniz, bir bakmışsınız ki o sizi yönetmeye başlamış diye düşünüyorsanız;
Taşeron performansını nasıl değerlendiririz?

Taşeron imalatlarının takip sistematiğini nasıl oluşturmalıyız?

Sağlıklı bir iş takibi için işin başında taşeronlardan neleri istemeliyiz?

Cezai yaptırımlar her zaman için çözüm müdür?

Taşeron hakedişlerine giren ama hala yapılmamış işleri direkt kırmızılamalı mıyız?

Taşeronların İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına karşı gösterdikleri direnç ile nasıl başa çıkabiliriz?

Taşeron sözleşmelerinde kritik noktalar nelerdir?

İkna etme sanatını bilmek, taşeron yönetiminde işlerimizi nasıl kolaylaştırır?

ve benzeri birçok konuyu hep birlikte konuşup, tecrübelerimizi paylaşacağımız bu haftaki “Yapım Yönetim” dersime sizleri de beklerim.
Tarih: 07 Aralık 2016 Salı Saat: 19:00

Yer: Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesi

-1.Kat B02 Nolu Sınıf, katılım ücretsiz

Etkili bir sözleşme yönetimi için planlamadan nasıl yararlanabiliriz?

26348

 • İş programı idari ve taşeronların (uzman ekiplerin) sözleşme yönetimi için bir araç olarak kullanılmalı,
 • İdarenin ve taşeronların (UE’lerin) sözleşmesel terminsel yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin gerçekleşme takibi iş programı ile yapılabilmeli,
 • İdare ve taşeron (UE) yükümlülüklerinin imalat programı ile ilişkisi kurularak imalat programına olan etkileri değerlendirilmelidir.
 • Idarenin gecikmelerinde hızla claimler (hak talepleri) yapılmalıdır

Taşeron (Uzman Ekip) Sözleşmeleri Hazırlanırken Öncelikle Dikkat Edilecek Hususlar

daesh-rascvet-idei-pochemu-nado-pooshryat-tvorcheskii-podhod-v-rabote

 • Taşeron (UE) Sözleşmeleri hazırlanmadan önce işveren ile yapılan sözleşme iyice analiz edilmelidir.
 • İşveren ile yapılan sözleşmenin sorumlulukları Taşeron (UE) sözleşmelerine de yansıtılmalıdır.
 • Bu mukayese iyi yapılamadığı için taşerona (UE’e) eksik iş ihale edilir ve çoğunlukla ilave maliyetle bu ek iş yaptırılır
 • Bir taşeronun (UE’in) diğer taşerona (UE’e) iş teslimi milestone olarak iş programında tanımlanmalıdır.
 • Bu milestone’lar bir çok işe (FS) veya (SS + Lag) olarak bağlanmalıdır.
 • Genelde biz iş programlarını işlerin birbirine bağlanması olarak algılar, önemli tarihleri milestone olarak diğer aktivitelere bağlamayı sevmeyiz.

Taşerondan (Uzman Ekipten) Teklif İsterken Öncelikle Dikkat Edilecek Hususlar

alt yüklenici raporu

 • Sağlıklı teklif değerlendirmesi için birim fiyat analizleri önceden yapılmalı ve taşeronlardan da (UE’lerden de) istenmelidir.
 • Bu şekilde taşeronun (UE’in) işi iyi anlayıp anlayamadığı ve analiz edebilme becerisi de bir ölçüde anlaşılmış olacaktır.
 • Taşeronun (UE’in) işin başına koyacağı yönetici ile teklif aşamasında tanışılmalı, o kişinin o işin altından kalkıp kalkamayacağı değerlendirilmelidir.
 • Kilit personelin CV’leri istenmelidir.
 • Taşeronlar (UE’ler) maliyet ve piyasa fiyatlarının altına inme konusunda zorlanmamalıdır
 • İhale edilen işin maliyeti bütçe fiyatlarına göre mukayese edilmelidir

Taşeron (Uzman Ekip) Tedariğinde Öncelikle Nelere Dikkat Edilmeli?

Demir işçileri

 • Taşeron (UE) Tedarik Programında Olması Gerekenler

–İş ne zaman ihaleye çıkacak?

–Ne zaman sonuçlanacak?

–İhale edilen iş hangi işleri etkiliyor?

 • Taşeron (UE) Programı, Ana İş Programı ile bağlantılı olmalı
 • Taşeron Tedarik Programındaki tarihler iş programında milestone olarak gösterilmeli ve diğer aktivitelerle mutlaka bağlanmalı
 • Birbiri ile ilgili işler olabildiğince aynı paket altında toplanarak aynı Taşerona (UE’e ) ihale edilmelidir
 • Çok Taşeron (UE) her zaman için iş koordinasyonunu zorlaştırır.

Taşeron yönetiminde sorunlar yaşamamak için neler yapılmalı?

•Sözleşme ve eki teknik şartnamelerde her şey net tanımlanmalı

•Sözleşme teminatlar ve yaptırımlar açışından sıkı tutulmalı, açık noktalar olmamalı

•İşin yapımı sırasında karşılaşılacak olumsuzluklar için yaptırımlar sözleşmede iyi tanımlanmalı

•İşin takibine yönelik raporlama ve periyodik toplantı sistematiği işin başında iyi kurgulanmalı

•Taşeronlardan iş takibine yönelik isteyeceklerimiz net olarak belirlenmeli