Adriyatik’teki eski binaların panjurlarında neden mavi ve yeşil renkler sıklıkla kullanılıyor?

Adriyatik’te bir çok eski yapının pencerelerinde yeşil ve mavi renk kullanılır, bunun nedeni akrepin yeşil ve maviyi ateş gibi görmesi ve eve yaklaşamaması, özellikle orta çağda akrepten çok çeken kentlerin pencerelerinde mavi ve yeşil renkleri sıklıkla görebilirsiniz.